DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4023

Title: Kruhy přátel hudby ve Zlínském kraji
Author: Šedivá, Klára
Subtitle: Societies of Music Lovers and cultural life in Zlín region
Advisor: Štilec, Jiří
Referee: Bělor, Roman
Referee: Sýkora, Vítězslav
Date of defence: 6-Jun-2006
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4023
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2577
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sediva01-n-2006-kruhy_pratel_hu-01.pdf855.37 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague