DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4174

Title: Současná běloruská fotografie
Author: Coubal, Jiří
Subtitle: Contemporary Belorussian Photography
Advisor: Kirschner, Zdeněk
Referee: Silverio, Robert
Date of defence: 11-Jun-2007
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4174
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4166, Publikace: Prolety,
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4189, Výstavní soubor: Kontrasty,
Signature in the AMU library: KP 03004
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
coubal01-n-2007-soucasna_beloru-01.pdf28.73 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague