DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4222

Title: Pantomima a hudba
Author: Doláková, Michaela
Subtitle: 
Advisor: Zárubová-Pfeffermannová, Noemi
Referee: Veber, Václav
Referee: Sochor, Martin
Date of defence: 8-Jun-2006
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4222
Academic program and line: Taneční umění / Pantomima
Medium (file form) : 
Signature in the AMU library: P 2599
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
dolako01-n-2006-pantomima_a_hud-01.pdf322.57 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague