DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4234

Title: Efektové úpravy zvuku v audiovizuální tvorbě
Author: Novák, Martin
Subtitle: Sound effecting in audiovisual works
Advisor: Pitrák, Pavel
Referee: Kopecký, Pavel
Date of defence: 7-Jun-2006
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4234
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: KP 02936
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
novak03-n-2006-efektove_upravy-01.pdf997.94 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague