DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4337

Title: Fagotisté České filharmonie
Author: Hlavatý, Petr
Subtitle: The bassoonist of the Czech Philharmonic Orchestra
Advisor: Herman, František
Referee: Seidl, Jiří
Referee: Hlaváč, Jiří
Date of defence: 15-Jun-2009
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4337
Academic program and line: Hudební umění / Fagot
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4350, Hlavatý Petr: Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 2956
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
hlavat03-b-2009-fagotiste_ceske-01.pdf177.73 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague