DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4342

Title: Sharon Kam
Author: Lahodná, Jana
Subtitle: Sharon Kam
Advisor: Hlaváč, Jiří
Referee: Mareš, Vlastimil
Referee: Herman, František
Date of defence: 15-Jun-2009
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4342
Academic program and line: Hudební umění / Klarinet
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4351, Lahodná Jana: Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 2957
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
lahodn01-b-2009-sharon_kam-01.pdf596.38 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague