DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra zpěvu a operní režie / Department of Voice and Opera >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4378

Title: Významní pěvci na festivalu Pražské jaro po roce 1989
Author: Pochmanová, Sonja
Subtitle: Famous singers of the Prague Spring Festival after 1989
Advisor: Hajóssyová, Magdaléna
Advisor: Hajóssyová, Magdaléna
Referee: Márová, Libuše
Date of defence: 8-Jun-2009
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4378
Academic program and line: Hudební umění / Zpěv
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4386, Sonja Pochmanová - bakalářský koncert, application/pdf
Signature in the AMU library: P 2929
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pochma01-b-2009-vyznamni_pevci_-01.pdf297.93 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague