DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4443

Title: Art kina, filmové kluby a problematika jednosálových kin
Author: Žůrek, Tomáš
Subtitle: Art cinema houses, art film clubs and situation of cinemas with one screen
Advisor: Kopecký, Čestmír
Referee: Šuster, Jan
Date of defence: 14-Sep-2009
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4443
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: KP 03174
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zurek01-b-2009-art_kina_filmov-01.pdf208.03 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague