DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4478

Title: Význam monologu a dialogu ve filmech Gaspara Noé
Author: Kazda, Petr
Subtitle: Meaning of monolog and dialog in Gaspar Noe´s movies
Advisor: Bendová, Helena
Referee: Vanča, Jaroslav
Date of defence: 17-Sep-2009
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4478
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Scenáristika a dramaturgie
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4480, Vynález zkázy, application/pdf
Signature in the AMU library: KP 03289
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kazda02-b-2009-vyznam_monologu-01.pdf240.01 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague