DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4494

Title: Jakoby se mě dotkla jakási předzvěst smrti
Author: Klusák, Martin
Subtitle: As if I could feel an indication of death
Advisor: Bláha, Ivo
Referee: Kopecký, Pavel
Date of defence: 16-Sep-2009
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4494
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba
Medium (file form) : video/mpeg
Is part of: http://hdl.handle.net/10318/4490, Funkce zvuku v české televizní propagační tvorbě od roku 1989, application/pdf
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague