DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4495

Title: Sampler jako tvůrčí nástroj při práci s ruchy v AV díle
Author: Šléška, Jan
Subtitle: Sampler as a creative instrument for sfx sound design
Advisor: Kopecký, Pavel
Referee: Klenka, Jiří
Date of defence: 16-Sep-2009
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4495
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4488, Sto dní, video/mpeg
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4491, Černý den, video/mpeg
Signature in the AMU library: KP 03204
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sleska01-b-2009-sampler_jako_tv-01.pdf1.26 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague