DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4522

Title: Jean-Pierre a Luc Dardenne. Hraná tvorba v kontexte podtupov (kódov) dokumentárneho filmu (na príklade filmov Rosetta a Syn)
Author: Čákanyová, Viera
Subtitle: Jean-Pierre a Luc Dardenne. Documentary film methods (codes) in the field of fiction (on the examples of films Rosetta and Son)
Advisor: Bendová, Helena
Referee: Kubica, Petr
Date of defence: 15-Sep-2009
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4522
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Dokumentární tvorba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4518, Alda, video/mpeg
Signature in the AMU library: KP 03279
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
cakany01-b-2009-jean-pierre_a_l-01.pdf212.38 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague