DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4623

Title: Ebenovo vnímání světa, Eben vnímaný světem
Author: Žáková, Lucie
Subtitle: Eben´s Perception of the World, Eben Percepted by the World
Advisor: Tůma, Jaroslav
Referee: Černý, Pavel
Date of defence: 3-Sep-2009
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4623
Academic program and line: Hudební umění / Varhany
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4631, Magisterský koncert - Petr Eben: Krajiny patmoské,
Signature in the AMU library: P 3029
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zakova01-n-2009-ebenovo_vnimani-01.pdf300.25 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague