DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra zpěvu a operní režie / Department of Voice and Opera >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4685

Title: Lamento v hudbě na přelomu 16. a 17. století
Author: Hellerová, Alena
Subtitle: Lamentation at the turn of 16. and 17. centrury
Advisor: Hajóssyová, Magdaléna
Advisor: Hajóssyová, Magdaléna
Referee: Márová, Libuše
Date of defence: 14-Sep-2009
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4685
Academic program and line: Hudební umění / Zpěv
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4676, Alena Hellerová - magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 3000
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
heller02-n-2009-lamento_v_hudbe-01.pdf36 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague