DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4710

Title: Barva ve filmové tvorbě
Author: Štulić, Darko
Subtitle: Colour in cinema
Advisor: Brabec, Jaroslav
Referee: Šofr, Jaromír
Date of defence: 8-Oct-2009
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4710
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4708, 3 milenci - barevná etuda, video/mpeg
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4715, Pokus, video/mpeg
Signature in the AMU library: KP 03171
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
stulic01-n-2009-barva_ve_filmov-01.pdf2.34 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague