DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4782

Title: Smysl a funkce gesta
Author: Zázvůrková, Dagmar
Subtitle: Meaning and function of the gesture
Advisor: Petišková, Ladislava
Referee: Zárubová-Pfeffermannová, Noemi
Date of defence: 8-Jun-2009
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4782
Academic program and line: Taneční umění / Pantomima
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4787, Absolventské představení -" Co všem skrývám já",
Signature in the AMU library: P 3010
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zazvur01-n-2009-smysl_a_funkce_-01.pdf2.66 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague