DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4791

Title: Ekologické chování v kreativním průmyslu
Author: Rýgrová, Michaela
Subtitle: Ecological behavior in creative industries
Advisor: Prokop, Petr
Referee: Pokorný, Jiří
Date of defence: 16-Sep-2009
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4791
Academic program and line: Dramatická umění / Produkce
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: 4P 2440
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
rygrov01-n-2009-ekologicke_chov-01.pdf4.51 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague