DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4888

Title: Varhanní koncerty F. X. Brixiho
Author: Káčerková, Michaela
Subtitle: Organ Concerts by F. X. Brixi
Advisor: Tůma, Jaroslav
Referee: Černý, Pavel
Date of defence: 7-Jun-2010
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4888
Academic program and line: Hudební umění / Varhany
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4899, Káčerková Michaela: Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 3116
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kacerk01-b-2010-varhanni_koncer-01.pdf181.88 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague