DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4910

Title: Úkoly interpreta v Adagiu g moll J.S.Bacha 1001
Author: Pustějovský, Ondřej
Subtitle: The tasks of an interpreter in Adagio g moll J.S.Bacha 1001
Advisor: Štraus, Ivan
Referee: Tomášek, Jiří
Referee: Matoušek, Bohuslav
Date of defence: 3-Jun-2010
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4910
Academic program and line: Hudební umění / Housle
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4915, Ondřej Pustějovský: Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 3082
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pustej01-b-2010-ukoly_interpret-01.pdf11.93 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague