DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4938

Title: Virtuální instrumenty a jejich využití v AV tvorbě
Author: Sokol, Tomáš
Subtitle: Utilization of Virtual Instruments in AV Works
Advisor: Kopecký, Pavel
Referee: Neubauer, Petr
Date of defence: 23-Sep-2010
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4938
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4936, Mezi nimi, video/mpeg
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4937, Půlnoc, video/mpeg
Signature in the AMU library: KP 03383
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sokol02-b-2010-virtualni_instr-01.pdf2.05 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague