DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra alternativního a loutkového divadla / Department of Alternative and Puppet Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4956

Title: Pouliční divadlo, průvody a karnevaly. Historicky i jako fenomén dnešní doby.
Author: Nečas, Jan
Subtitle: Street Theatre, Parades and Carnivals. Both Historic and as a Phenomenon of our Time.
Advisor: Tománek, Alois
Referee: Täubelová, Kristýna
Date of defence: 14-Sep-2010
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4956
Academic program and line: Dramatická umění / Scénografie alternativního a loutkového divadla
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4951, Scénografický projekt Průvod a loutky na Valdštejnských slavnostech v Jičíně - výtvarné řešení projektu.,
Signature in the AMU library: 4P 2595
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
necas01--2010-poulicni_divadl-01.pdf1.49 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague