DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4959

Title: Problematika nahrávání varhan z hlediska hudební režie
Author: Kunčar, Pavel
Subtitle: Recording of the pipe organ from the music director's point of view
Advisor: Rybář, Jaroslav
Referee: Smolka, Jaroslav
Date of defence: 25-May-2010
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4959
Academic program and line: Hudební umění / Hudební režie
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4958, Studijní práce v nahrávacím studiu,
Signature in the AMU library: P 3146
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kuncar01-b-2010-problematika_na-01.pdf209.87 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague