DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4961

Title: Proměny hudebního průmyslu po roce 1989
Author: Reissmüllerová, Michaela
Subtitle: The Transformation of the Music Industry after the year 1989
Advisor: Štilec, Jiří
Referee: Bělor, Roman
Date of defence: 11-Jun-2010
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4961
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 3096
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
reissm01-b-2010-promeny_hudebni-01.pdf1.34 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague