DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4999

Title: Osobnost Wilfride Piollet
Author: Gajerová, Vítězslava
Subtitle: The Personality of Wilfride Piollet
Advisor: Janeček, Václav
Referee: Křenková, Mahulena
Date of defence: 8-Jun-2010
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4999
Academic program and line: Taneční umění / Pedagogika tance
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/5004, Vítězslava Gajerová: Pedagogický výstup,
Signature in the AMU library: P 3192
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gajero01-b-2010-osobnost_wilfri-01.pdf487.94 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague