DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/5026

Title: Rozvržení pracovní doby orchestrálního hudebníka, jakož i další problémy spojené s provozem operního orchestru
Author: Kaniaková, Valerie
Subtitle: Working hours of an orchestral musician, as well as other problems associated with operation of an opera orchestra
Advisor: Srstka, Jiří
Referee: Bělor, Roman
Date of defence: 10-Jun-2010
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/5026
Academic program and line: Dramatická umění / Produkce
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: 4P 2539
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
hendry02-b-2010-rozvrzeni_praco-01.pdf206.53 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague