DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/5087

Title: Významná díla houslové literatury 2. pol. 20. a počátku 21. století
Author: Veverková, Anna
Subtitle: Imptortant Chambre Copositions in the Violine literature of the 2nd hlaf of the 20th century
Advisor: Messiereur, Petr
Referee: Havlík, Jaromír
Referee: Čermák, Lubomír
Date of defence: 14-Sep-2010
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/5087
Academic program and line: Hudebního umění / Interpretace a teorie interpretace
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 3185
Appears in Collections:HAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File SizeFormat
veverk03--2010-vyznamne_komorn-01.pdf10.67 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague