DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/5144

Title: Specifické zvukové možnosti flétny ve vybraných skladbách posledních padesáti let
Author: Bartošík, Zdeněk
Subtitle: The particular sound possibilities of the Transverse Flute during last fifty years
Advisor: Loudová, Ivana
Referee: Hořínka, Slavomír
Referee: Pálka, Tomáš
Date of defence: 28-May-2010
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/5144
Academic program and line: Hudební umění / Skladba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/5142, Zdeněk Bartošík: Koncert pro flétnu a orchestr,
Signature in the AMU library: P 3054
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
bartos05-n-2010-specificke_zvuk-01.pdf8.43 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague