DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/5220

Title: 21. století v soudobé hudbě pro klavír
Author: Lukášová, Dorota
Subtitle: Piano Contemporary Music in 21. century
Advisor: Malý, František
Referee: Toperczer, Peter
Date of defence: 7-Jun-2010
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/5220
Academic program and line: Hudební umění / Klavír
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/5221, Dotota Lukášová: Magisterský koncert, application/pdf
Signature in the AMU library: P 3127
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kofron01-n-2010-21__stoleti_v_s-01.pdf426.2 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague