DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/5226

Title: Významné ženy u klavíru - Klára Schumann, Fanny Mendelssohn Hensel
Author: Malá, Michaela
Subtitle: The Famous Women pianists - Clara Schumann, Fanny Mendelssohn Hensel
Advisor: Klánský, Ivan
Referee: Vlasáková, Alena
Date of defence: 7-Jun-2010
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/5226
Academic program and line: Hudební umění / Klavír
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/5234, Malá Michaela: Magisterský koncert, application/pdf
Signature in the AMU library: P 3129
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
mala04-n-2010-vyznamne_zeny_u-01.pdf4.88 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague