DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra zpěvu a operní režie / Department of Voice and Opera >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/5240

Title: Giacomo Puccini - Opera Edgar- studie interpretačních problémů role Tigramy
Author: Krejčí, Václava
Subtitle: Giacomo Puccini - Opera Edgar - The study of interpretation problems of Tigrana
Advisor: Přívratská, Jiřina
Referee: Jonášová, Jana
Date of defence: 6-Sep-2010
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/5240
Academic program and line: Hudební umění / Zpěv
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/5247, Václava Krejčí: Magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 3205
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
housko02-n-2010-giacomo_puccini-01.pdf295.17 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague