DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/5287

Title: Postavení stanice Radio Ware v rámci Českého rozhlasu
Author: Vidomusová, Veronika
Subtitle: The positon of Radio Wave within Czech Radio
Advisor: Štilec, Jiří
Referee: Bělor, Roman
Date of defence: 11-Jun-2010
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/5287
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 3099
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
vidomu01-n-2010-postaveni_stani-01.pdf1.54 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague