DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/5288

Title: Systém financovania kultúry v Spolkovej republike Nemecko
Author: Konevalová, Silvia
Subtitle: The financial system of the Federal Republic of Germany
Advisor: Štilec, Jiří
Referee: Bělor, Roman
Date of defence: 8-Sep-2010
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/5288
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 3179
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
koneva01-n-2010-system_financov-01.pdf2.19 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague