DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/5308

Title: Letecká kinematografie
Author: Šachl, David
Subtitle: Flying Cinematography
Advisor: Macák, Jiří
Referee: Smutný, Vladimír
Date of defence: 7-Jun-2007
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/5308
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera
Medium (file form) : 
Has part: http://hdl.handle.net/10318/135, Absolventský film: Barevná etuda - Kloučci,
Has part: http://hdl.handle.net/10318/150, Absolventský film: Reálové cvičení - Otevřený prostor,
Has part: http://hdl.handle.net/10318/5294, Absolventský film: Reálové cvičení - Otevřený prostor,
Has part: http://hdl.handle.net/10318/5309, Absolventský film: Barevná etuda - Kloučci,
Signature in the AMU library: KP 02961
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sachl01-n-2007-letecka_kinemat-01.pdf5.81 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague