DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6516

Title: Gric Drahoslav: Francouzský a německý varhanní romantismus
Author: Gric, Drahoslav
Subtitle: Gric Drahoslav: The french and the deutch organ Romanticism
Advisor: Tůma, Jaroslav
Referee: Černý, Pavel
Date of defence: 7-Jun-2011
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6516
Academic program and line: Hudební umění / Varhany
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6512, Drahoslav Gric: Magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 3294
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gric01-n-2011-gric_drahoslav_-01.pdf1.77 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague