DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6523

Title: Ilja Hurník: Klavírní dílo koncertní a instruktivní
Author: Milarová, Petra
Subtitle: Ilja Hurník: Concert pieces and progressive piano works
Advisor: Klánský, Ivan
Referee: Malý, František
Date of defence: 7-Jun-2011
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6523
Academic program and line: Hudební umění / Klavír
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6518, Milarová Petra: Magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 3303
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
milaro01-n-2011-ilja_hurnik_kla-01.pdf3.88 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague