DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6548

Title: Významní japonští hudebníci 20.století až do současnosti.
Author: Nishimura, Satomi
Subtitle: Famous Japanies Musicants from 20th century till contermporary
Advisor: Hůla, Pavel
Referee: Tomášek, Jiří
Referee: Štraus, Ivan
Date of defence: 5-Sep-2011
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6548
Academic program and line: Hudební umění / Housle
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6545, Nishimura Satomi : Magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 3327
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nishim03-n-2011-vyznamni_japons-01.pdf811.47 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague