DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6570

Title: Panochovo kvarteto.
Author: Panochová, Veronika
Subtitle: Panocha Quartet
Advisor: Štraus, Ivan
Referee: Hůla, Pavel
Referee: Tomášek, Jiří
Date of defence: 5-Sep-2011
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6570
Academic program and line: Hudební umění / Housle
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6573, Panochová Veronika : Magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 3329
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
panoch01-n-2011-panochovo_kvart-01.pdf11.07 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague