DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6614

Title: Václav Týfa a Laco Deczi - Žijící Legendy
Author: Herzog, Pavel
Subtitle: Václav Týfa and Laco Deczi - Living Legends
Advisor: Rouček, Jaroslav
Referee: Rejlek, Vladimír
Referee: Šedivý, Zdeněk
Date of defence: 1-Sep-2011
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6614
Academic program and line: Hudební umění / Trubka
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6623, Herzog P.: Magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 3323
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
herzog01-n-2011-vaclav_tyfa_a_l-01.pdf3.16 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague