DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6682

Title: Scénografie a prostor v choreografické tvorbě Sashi Waltz
Author: Palátová, Dana
Subtitle: Scenography and space in choreograpy of Sasha Waltz
Advisor: Kodet, Jan
Advisor: Wiesner, Daniel
Referee: Matásek, Petr
Referee: Eliášová, Bohumíra
Date of defence: 8-Jun-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6682
Academic program and line: Taneční umění / Choreografie
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6687, Vector 4
Signature in the AMU library: P 3312
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
palato01-b-2011-scenografie_a_p-01.pdf4.48 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague