DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6689

Title: 65 let katedry tance HAMU
Author: Štindlová, Eliška
Subtitle: 65 Years of the Dance Department on the Music and Dance Faculty
Advisor: Kazárová, Helena
Referee: Gremlicová, Dorota
Date of defence: 8-Jun-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6689
Academic program and line: Taneční umění / Taneční věda
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 3310
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
stindl01-b-2011-65_let_katedry_-01.pdf1.07 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague