DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6765

Title: Paco de Lucía - Život a dílo
Author: Heřman, Vít
Subtitle: Paco de Lucía - Live and Art Production
Advisor: Rak, Štěpán
Referee: Boušková, Jana
Referee: Zelenka, Milan
Date of defence: 7-Jun-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6765
Academic program and line: Hudební umění / Kytara
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6754, Heřman Vít : Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 3256
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
herman03-b-2011-paco_de_lucia_z-01.pdf802.24 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague