DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6831

Title: Carl Czerny a jeho klavírní dílo s přihlédnutím k jeho instruktivní literatuře
Author: Valčová, Lucie
Subtitle: Carl Czerny and his piano works with consideration to his instructive literature
Advisor: Klánský, Ivan
Referee: Krajný, Boris
Date of defence: 7-Jun-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6831
Academic program and line: Hudební umění / Klavír
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6848, Lucie Valčová: Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 3285
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
valcov01-b-2011-carl_czerny_a_j-01.pdf888.79 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague