DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6844

Title: Claude Debussy - Klavírní cykly z let 1890 - 1903.
Author: Satinská, Tereza Joanna
Subtitle: Claude Debussy - Piano cycles of the years 1890 - 1903.
Advisor: Klánský, Ivan
Referee: Böhmová, Veronika
Date of defence: 7-Jun-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6844
Academic program and line: Hudební umění / Klavír
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6827, Satinská Tereza Joanna: Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 3290
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
satins01-b-2011-claude_debussy_-01.pdf1.3 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague