DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6846

Title: Sarabanda jako tanec v barokní cembalové literatuře (se zaměřením na francouzské suity J. S. Bacha)
Author: Waldaufová, Marie
Subtitle: Sarabande as the dance in baroque harpsichord´s literature (with a view on the French Suites of J. S. Bach)
Advisor: Mrázková, Giedre
Referee: Spurný, Vojtěch
Date of defence: 7-Jun-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6846
Academic program and line: Hudební umění / Cembalo
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6835, Marie Waldaufová: Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 3283
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
waldau01-b-2011-sarabanda_jako_-01.pdf14.19 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague