DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra zpěvu a operní režie / Department of Voice and Opera >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6858

Title: Rachmaninov a jeho opery.
Author: Viskotová, Edita
Subtitle: Rachmaninov and his operas.
Advisor: Přívratská, Jiřina
Referee: Jonášová, Jana
Date of defence: 6-Jun-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6858
Academic program and line: Hudební umění / Zpěv
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6859, Viskotová Edita : Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 3236
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
viskot01-b-2011-rachmaninov_a_j-01.pdf11.75 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague