DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6964

Title: Nadace podporující kulturu
Author: Urbánková, Monika
Subtitle: FOUNDATIONS SUPPORTING CULTURE
Advisor: Čuříková, Tamara
Referee: Srstka, Jiří
Date of defence: 10-Jun-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6964
Academic program and line: Dramatická umění / Produkce
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: 4P 2648
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
urbank01-b-2011-nadace_podporuj-01.pdf2.7 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague