DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dirigování / Department of Conducting >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6978

Title: 10. symfonie Jaromíra Podešvy v kontextu jeho života a díla
Author: Kománek, Aleš
Subtitle: 10 th symphony of Jaromír Podešva in context of his life and creation
Advisor: Koutník, Tomáš
Referee: Svárovský, Leoš
Date of defence: 13-Sep-2011
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6978
Academic program and line: Hudební umění / Dirigování
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6980, Kománek Aleš : Magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 3333
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
komane01-n-2011-10_symfonie_jar-01.pdf2.37 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague