DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7008

Title: Specifika, strategie a tvůrčí přístupy v PR u současných českých debutů
Author: Melichar, Martin
Subtitle: Specifics, Strategy and Creative Approach in PR at Current Czech Debuts
Advisor: Oukropec, Petr
Referee: Borovan, Pavel
Date of defence: 16-Sep-2010
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7008
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: KP 03440
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
melich02-b-2011-specifika,_stra-01.pdf279.5 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague