DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7043

Title: Téma hrůzy a děsu v českém animovaném filmu
Author: Žabková, Aneta
Subtitle: The theme of horror in the Czech animated film
Advisor: Dutka, Edgar
Referee: Klimt, Aurel
Date of defence: 7-Oct-2011
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7043
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/7044, In vino veritas, video/mpeg
Signature in the AMU library: KP 03401
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kyrova01-n-2011-tema_hruzy_a_de-01.pdf1.41 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague