DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7048

Title: Má cesta k pedagogice
Author: Šimková, Barbora
Subtitle: My way to pedagogy
Advisor: Křesadlová, Václava
Referee: Pokorná, Jaroslava
Date of defence: 17-Jun-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7048
Academic program and line: Dramatická umění / Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Medium (file form) : 
Signature in the AMU library: 4P 2642
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
simkov07-b-2011-ma_cesta_k_peda-01.pdf364.16 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague